ضمانت بازگشت وجه باکِتابام

.

.

باکِتابام، بستر فرهنگی مناسبی است برای خرید و فروش کتاب‌های شخصی دست‌دوم بدون اینکه خریدار و فروشنده‌ی کتاب با یکدیگر روبرو شوند.

کتاب‌هایی که در وب‌سایت باکِتابام مشاهده می‌کنید، در واقع متعلق به باکِتابام نیست؛ صاحب کتاب‌های موجود در وب‌سایت باکِتابام خود کاربران‌ هستند. باکِتابام فقط به عنوان واسطی بی‌طرف و امین میان خریدار و فروشنده‌ی کتاب عمل می‌کند. باکتابام ارائه دهنده‌ی خدمت است و نه کالا.

مبلغی که خریدار هنگام خرید کتاب از طریق درگاه پرداخت زرین‌پال در وب‌سایت باکتابام پرداخت می‌کند، در‌واقع به حساب باکتابام واریز می‌شود و نه فروشنده‌ی کتاب؛ این وجه تا زمان دریافت کتاب توسط خریدار به‌صورت امانت نزد باکتابام باقی می‌ماند و سپس مطابق شرایط و ضوابط باکتابام به فروشنده پرداخت می‌شود.

ضمانت بازگشت وجه باکتابام در مورد شرایطی است که بین خود اظهاری فروشنده به هنگام افزودن کتاب در وب‌سایت باکتابام و زمانی که خریدار آن کتاب را دریافت می‌کند، بنابر اظهارات خریدار مغایرت وجود داشته باشد. البته اجرای ضمانت بازگشت وجه باکتابام فقط منوط به داوری، تشخیص و تأیید این مغایرت توسط باکتابام است. پس از تشخیص قطعی مغایرت توسط باکتابام، کتاب با هزینه‌ی فروشنده و توسط خریدار به فروشنده‌ی آن بازگردانده خواهد شد.

ضمانت بازگشت وجه باکتابام تحت هیچ شرایطی شامل گارانتی بهترین قیمت پیشنهادی توسط فروشنده مطابق قیمت روزِ آن کتاب در بازار کتاب نو و دست‌دوم نیست.

نحوه‌ و شرایط اجرای ضمانت بازگشت وجه باکتابام در متن شرایط و ضوابط باکتابام با جزئیات نوشته شده است.


کد QR

منو