اندیشه باکِتابام

 

اگر بپذیریم که وضعیت کنونی‌مان متاثر از اندیشه، جهان‌بینی، فرهنگ، دانش و هوش اجتماعی‌مان است، بنابراین تاثیرات بنیادین، ماندگار و سرنوشت‌ساز برآمده از این عوامل به طور حتم در بستر زمان در زندگی فردی و اجتماعی‌مان نمود پیدا می‌کند. و از طرفی، چنانچه قائل به نقش تعیین کننده‌ در حیات اجتماعی‌مان باشیم و راه گریز از انفعال می‌جوییم ناگزیر جز اندیشیدن و رجعت به خویشتن نمی‌یابیم. اینکه چگونه بیندیشیم و چرایی‌ها را واکاوی نماییم، مستلزم کسب تجربه، دانش و آگاهی است؛ و وسیله‌اش کتاب.
هر چند که دستیابی به خردمندی، مسیری انفرادی است و راه رسیدن به آن، حرکت و تلاشی اجتماعی و متکی بر هم‌افزایی خرد، بینش و تجربه‌ی جمعی است، بدون شک، یگانه ابزار ارزشمند و مانا برای این مهم، کتاب است. در حقیقت، بهای نیل به خردمندی، تلاش بخشیدن برای کسب دانش، ارتقای هوش اجتماعی و آموختن از تجربه‌ی دیگران است؛ که این نیز تازه گام اول و پیش‌نیازی است برای نهادینه ساختن خردمندی در کنه وجودمان تا حضور و تبلور آن را در زندگی روزمره‌مان هویدا سازیم.
اینکه در عصر حاضر به کمک ابزارها و فرصت‌های گوناگونْ دسترسی به کتاب سهل‌تر می‌نماید، پس با مغتنم شمردن این شرایط مقوله‌ی مطالعه می‌بایست به طور جد در زندگی روزمره‌ گنجانده شود. و فارغ از انتظار برای فراهم آمدن فرصت و شرایط مناسب کتابخوانی، باور داشته باشیم که راه خردمندی هموار نیست و پیش‌نیازش دغدغه‌ی خردمندی است.
حضور آدم‌های کتابی که مطالعه بخش جدایی ناپذیر زندگی روزمره‌شان را به خود اختصاص می‌دهد دستاوردهای بی‌شمار جامعه‌شان به همراه دارد. آرامش، امنیت، تحمل دیگری، یکپارچگی و پرورش نگاه بلند، برخی از نعمت‌هایی است که ما خود خالق و منتفع ‌از آن هستیم. ما در باکتابام عمیقا به این روند و دستاوردهای آن باور داریم و مایلیم قدم کوچکی در حد توان و جسارت خود برای این مهم برداریم.
شکوفایی و رونق باکتابام هرگز در تضاد با فعالیت ناشران، پدیدآورندگان کتاب‌های صوتی و الکترونیکی در جایگاه بنگاه اقتصادی که رسالت مهم فرهنگی دارند نیست چرا که هر چه شمار مخاطبان در عرصه فرهنگ فزونی یابد، گستره‌ی صنعت نشر و عرضه و تقاضا وسعت بیشتری خواهد گرفت. فعالیت باکتابام می‌تواند به رونق و رشد عرصه‌ی صنعت نشر کمک کند.   
امیدواریم با همراهی، بلند نظری و حس مشترک، امروز بهتری را برای هم خلق کنیم. امروز، همان روزی است که این اندیشه در قالب کلمات برای کتابخوان‌های ارجمند نوشته شده و فردا، همان اکنونی است که شما شهروند گرامی مشغول مطالعه‌ی این متن هستید.

کد QR

منو