اندیشه باکِتابام

 

اگر بپذیریم که وضعیت کنونی‌مان متاثر از اندیشه، جهان‌بینی، فرهنگ، دانش و هوش اجتماعی‌مان است، بنابراین تاثیرات بنیادین، ماندگار و سرنوشت‌ساز برآمده از این عوامل به طور حتم در بستر زمان در زندگی فردی و اجتماعی‌مان نمود پیدا می‌کند. و از طرفی، چنانچه قائل به نقش تعیین کننده‌‌ی خود در زندگی اجتماعی‌مان باشیم و راه گریز از انفعال می‌جوییم، ناگزیر جز اندیشیدن و رجعت به خویشتن نمی‌یابیم. اینکه چگونه بیندیشیم و چرایی‌ها را واکاوی نماییم، مستلزم کسب تجربه، دانش و آگاهی است؛ و وسیله‌اش کتاب.
هر چند که دستیابی به خردمندی، مسیری انفرادی است و راه رسیدن به آن، حرکت و تلاشی اجتماعی و متکی بر هم‌افزایی خرد، بینش و تجربه‌ی جمعی است، بدون شک، یگانه ابزار ارزشمند و مانا برای این مهم، کتاب است. در حقیقت، بهای نیل به خردمندی، تلاش بخشیدن برای کسب دانش، ارتقای هوش اجتماعی و آموختن از تجربه‌ی دیگران است؛ که این نیز تازه گام اول و پیش‌نیازی است برای نهادینه ساختن خردمندی در کنه وجودمان تا حضور و تبلور آن را در زندگی روزمره‌مان هویدا سازیم.
اینکه در عصر حاضر به کمک ابزارها و فرصت‌های گوناگونْ دسترسی به کتاب سهل‌تر می‌نماید، پس با مغتنم شمردن این شرایط مقوله‌ی مطالعه می‌بایست به طور جد در زندگی روزمره‌ گنجانده شود. و فارغ از انتظار برای فراهم آمدن فرصت و شرایط مناسب کتابخوانی، باور داشته باشیم که راه خردمندی هموار نیست و پیش‌نیازش دغدغه‌ی خردمندی است.
حضور آدم‌های کتابی که مطالعه بخش جدایی ناپذیر زندگی روزمره‌شان را به خود اختصاص می‌دهد دستاوردهای بی‌شماری برای جامعه‌ به همراه دارد. آرامش، امنیت، تحمل دیگری، یکپارچگی و پرورش نگاه بلند، برخی از نعمت‌هایی است که ما خود خالق و منتفع ‌از آن هستیم. ما در باکتابام عمیقا به این روند و دستاوردهای آن باور داریم و مایلیم قدم کوچکی در حد توان و جسارت خود برای این مهم برداریم.
شکوفایی و رونق باکتابام هرگز در تضاد با فعالیت ناشران، پدیدآورندگان کتاب‌های صوتی و الکترونیکی در جایگاه بنگاه اقتصادی که رسالت مهم فرهنگی دارند نیست چرا که هر چه شمار مخاطبان در عرصه فرهنگ فزونی یابد، گستره‌ی صنعت نشر و عرضه و تقاضا وسعت بیشتری خواهد گرفت. فعالیت باکتابام می‌تواند به رونق و رشد عرصه‌ی صنعت نشر کمک کند.   
امیدواریم با همراهی، بلند نظری و حس مشترک، امروز بهتری را برای هم خلق کنیم. امروز، همان روزی است که این اندیشه در قالب کلمات برای کتابخوان‌های ارجمند نوشته شده و فردا، همان اکنونی است که شما شهروند گرامی مشغول مطالعه‌ی این متن هستید.

کد QR

منو