تازه های باکتابام

در جستجوی زبان نو

ارسال رایگان به سراسر کشور
169,900 تومان 245,000 تومان -75,100 تومان

بازتاب نفس صبحدمان - فریدون مشیری

ارسال رایگان به سراسر کشور
289,900 تومان 460,000 تومان -170,100 تومان

آموزش و تست سبز خلاقیت نمایشی...

ارسال رایگان به سراسر کشور
109,000 تومان 160,000 تومان -51,000 تومان

پرونده هری کبر

ارسال رایگان به سراسر کشور
79,900 تومان 145,000 تومان -65,100 تومان

جنگل - هارلن کوبن

ارسال رایگان به سراسر کشور
79,900 تومان 132,000 تومان -52,100 تومان

فلسفه ترس

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,900 تومان 35,000 تومان -5,100 تومان

عقاید یک دلقک

ارسال رایگان به سراسر کشور
39,900 تومان 60,000 تومان -20,100 تومان

بندهشن جلد ۱ - متن انتقادی - فضل...

ارسال رایگان به سراسر کشور
59,900 تومان 95,000 تومان -35,100 تومان

هزار خورشید تابان - خالد حسینی

ارسال رایگان به سراسر کشور
54,900 تومان 88,000 تومان -33,100 تومان

تاریخ اندیشه های دینی - میرچا...

ارسال رایگان به سراسر کشور
315,000 تومان 485,000 تومان -170,000 تومان

eBook

The Second Mountain -The Quest...

pdf+epub
16,800 تومان 33,580 تومان -16,780 تومان

The Second Mountain -The Quest...

pdf
12,600 تومان

English for Everyone - English...

pdf
14,990 تومان

Outliers

pdf+epub
Amazon Best-seller
15,600 تومان 31,180 تومان -15,580 تومان

Outliers

pdf
Amazon Best-seller
11,700 تومان

Good to Great

pdf+epub
18,290 تومان 26,280 تومان -7,990 تومان

Good to Great

pdf
10,290 تومان

The Shallows

pdf+epub
Amazon Best-seller
12,300 تومان 24,580 تومان -12,280 تومان

The Shallows

pdf
Amazon Best-seller
9,000 تومان

The Four - The Hidden DNA of...

pdf+epub
14,400 تومان 28,780 تومان -14,380 تومان

تازه فروخته شده های باکتابام

The Picture of Dorian Gray -...

ارسال رایگان به سراسر کشور
34,000 تومان 55,000 تومان -21,000 تومان

غنی سازی واژگان

14,000 تومان 45,000 تومان -31,000 تومان

ایجاد انگیزه در کارکنان

ارسال رایگان به سراسر کشور
14,490 تومان 20,000 تومان -5,510 تومان

A Glossary of Literary Terms

7,000 تومان 19,000 تومان -12,000 تومان

کتاب پنجم دینکرد

ارسال رایگان به سراسر کشور
20,000 تومان 30,000 تومان -10,000 تومان

هنر سینما

ارسال رایگان به سراسر کشور
82,950 تومان 97,500 تومان -14,550 تومان

دایرة المعارف هنر - رویین پاکباز

ارسال رایگان به سراسر کشور
149,000 تومان 280,000 تومان -131,000 تومان

هنر خوب زندگی کردن

ارسال رایگان به سراسر کشور
44,900 تومان 66,000 تومان -21,100 تومان

فلسفه ترس

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,900 تومان 35,000 تومان -5,100 تومان

شیوه های نقد ادبی

ارسال رایگان به سراسر کشور
64,900 تومان 90,000 تومان -25,100 تومان

نقد ادبی - دکتر عبدالحسین زرین کوب

ارسال رایگان به سراسر کشور
74,000 تومان 130,000 تومان -56,000 تومان

مبانی فلسفه

24,500 تومان 65,000 تومان -40,500 تومان

مجله بخارا ۱۱۵

ارسال رایگان به سراسر کشور
18,500 تومان 25,000 تومان -6,500 تومان

مدیریت منابع انسانی - دکتر نسرین...

ارسال رایگان به سراسر کشور
37,000 تومان 45,000 تومان -8,000 تومان

Linguistics and Language

23,000 تومان 50,000 تومان -27,000 تومان

Sons and Lovers - D. H. Lawrence

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

Pride and Prejudice

30,000 تومان 55,000 تومان -25,000 تومان

Lord Jim - Joseph Conrad

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

مجله بخارا ۱۲۴

ارسال رایگان به سراسر کشور
19,500 تومان 25,000 تومان -5,500 تومان

هنر گفتگو با هر کس، در هر جا

ارسال رایگان به سراسر کشور
49,900 تومان 69,900 تومان -20,000 تومان

معانی نوظهور در مفهوم استراتژی

ارسال رایگان به سراسر کشور
23,000 تومان 30,000 تومان -7,000 تومان

مبانی سازمان و مدیریت - دکتر علی...

ارسال رایگان به سراسر کشور
25,000 تومان 28,000 تومان -3,000 تومان

نگرشی بر مدیریت منابع انسانی -...

ارسال رایگان به سراسر کشور
59,000 تومان 95,000 تومان -36,000 تومان

نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک

ارسال رایگان به سراسر کشور
34,000 تومان 60,000 تومان -26,000 تومان

دیرپایی مغز

19,500 تومان 43,000 تومان -23,500 تومان

مدیریت بازاریابی

19,500 تومان 42,000 تومان -22,500 تومان

A Dictionary of Literary Terms

ارسال رایگان به سراسر کشور
39,900 تومان 65,000 تومان -25,100 تومان

اصول نقد ادبی

ارسال رایگان به سراسر کشور
24,900 تومان 40,000 تومان -15,100 تومان

اصول مدیریت

ارسال رایگان به سراسر کشور
10,000 تومان 13,500 تومان -3,500 تومان

دائو: راهی برای تفکر

54,000 تومان 60,000 تومان -6,000 تومان

تاریخ مختصر جهان

ارسال رایگان به سراسر کشور
12,500 تومان 17,000 تومان -4,500 تومان

مجله بخارا ۱۲۱

ارسال رایگان به سراسر کشور
18,500 تومان 25,000 تومان -6,500 تومان

همیار مدیر

6,500 تومان 15,000 تومان -8,500 تومان

مبانی معاملات بورس

14,000 تومان 33,000 تومان -19,000 تومان

مبانی تئوری و طراحی سازمان

ارسال رایگان به سراسر کشور
37,000 تومان 39,500 تومان -2,500 تومان

تئوریهای مدیریت

12,500 تومان 40,000 تومان -27,500 تومان

The Mayor of Casterbridge -...

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

قوانین محیط کار

ارسال رایگان به سراسر کشور
19,900 تومان 35,000 تومان -15,100 تومان

قوانین مدیریت

ارسال رایگان به سراسر کشور
19,500 تومان 34,000 تومان -14,500 تومان

قوانین عشق

15,000 تومان 50,000 تومان -35,000 تومان

قوانین زندگی

ارسال رایگان به سراسر کشور
19,900 تومان 34,000 تومان -14,100 تومان

Literature, a close study

11,000 تومان 19,000 تومان -8,000 تومان

GCSE English Literature

12,000 تومان 20,000 تومان -8,000 تومان

بوف تنهایی من

9,500 تومان 16,000 تومان -6,500 تومان

تندیس پیامبر

8,000 تومان 14,000 تومان -6,000 تومان

شیوه تحلیل رمان

17,500 تومان 27,500 تومان -10,000 تومان

Foreign ViewPoints

13,500 تومان 30,000 تومان -16,500 تومان

An Outline of English Literature

11,000 تومان 21,000 تومان -10,000 تومان

انگیزه انسانی

9,500 تومان 17,000 تومان -7,500 تومان

مهارت های کاربردی اداره امور...

ارسال رایگان به سراسر کشور
10,500 تومان 12,000 تومان -1,500 تومان

زندگینامه ویلیام شکسپیر

ارسال رایگان به سراسر کشور
16,900 تومان 25,000 تومان -8,100 تومان

مدیریت ماتسوشیتا - دیدگاه های من

ارسال رایگان به سراسر کشور
17,400 تومان 30,000 تومان -12,600 تومان

مجله بخارا ۱۱۹

12,000 تومان 25,000 تومان -13,000 تومان

رفتار با افراد دشوار

4,000 تومان 9,000 تومان -5,000 تومان

مجله بخارا ۱۱۸

ارسال رایگان به سراسر کشور
18,500 تومان 25,000 تومان -6,500 تومان

زبانشناسی و نقد ادبی

7,500 تومان 16,000 تومان -8,500 تومان

The CELTA Course

14,500 تومان 25,000 تومان -10,500 تومان

Modern History 1640-1870

12,000 تومان 30,000 تومان -18,000 تومان

The World of Words

13,500 تومان 36,000 تومان -22,500 تومان

اصول و مبانی ترجمه

10,000 تومان 18,000 تومان -8,000 تومان

ترجمه و مترجم

ارسال رایگان به سراسر کشور
11,000 تومان 16,000 تومان -5,000 تومان

Animal Farm

6,500 تومان 12,000 تومان -5,500 تومان

Webster's New World Vocabulary...

11,500 تومان 22,000 تومان -10,500 تومان

The Dictionary of Contemporary...

12,500 تومان 30,000 تومان -17,500 تومان

The McGraw-Hill Guide to English...

14,500 تومان 45,000 تومان -30,500 تومان

The McGraw-Hill Guide to English...

14,500 تومان 45,000 تومان -30,500 تومان

حساب پرداخت نمیشه!

6,000 تومان 12,000 تومان -6,000 تومان

تس دوربرویل

6,900 تومان 15,000 تومان -8,100 تومان

Gone with the Wind

ارسال رایگان به سراسر کشور
8,500 تومان 12,000 تومان -3,500 تومان

English Grammar for Proficiency

ارسال رایگان به سراسر کشور
12,900 تومان 25,000 تومان -12,100 تومان

The American Heritage Dictionary

ارسال رایگان به سراسر کشور
12,000 تومان 20,000 تومان -8,000 تومان

The Pocket Oxford Dictionary

ارسال رایگان به سراسر کشور
14,500 تومان 25,000 تومان -10,500 تومان

Poetry - A Modern Guide to its...

7,500 تومان 16,000 تومان -8,500 تومان

Literature - Structure, Sound,...

18,000 تومان 50,000 تومان -32,000 تومان

The Old Man and the Sea

5,500 تومان 12,000 تومان -6,500 تومان

Literature - The Elements of Drama

21,000 تومان 55,000 تومان -34,000 تومان

Meet the Press

5,500 تومان 14,000 تومان -8,500 تومان

Literature - The Elements of Poetry

16,000 تومان 40,000 تومان -24,000 تومان

Crime and Punishment

11,500 تومان 25,000 تومان -13,500 تومان

Studying the Novel - Studying Drama

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,900 تومان 50,000 تومان -20,100 تومان

قهرمانان ملی ایران - از کاوه...

ارسال رایگان به سراسر کشور
39,000 تومان 90,000 تومان -51,000 تومان

فرهنگ نامه نام آوران

69,000 تومان 115,000 تومان -46,000 تومان

قهرمانان ملی ایران - از حسن صباح...

ارسال رایگان به سراسر کشور
35,000 تومان 70,000 تومان -35,000 تومان

قهرمانان ملی ایران - از لطفعلی...

ارسال رایگان به سراسر کشور
39,000 تومان 90,000 تومان -51,000 تومان

Studying Poetry

ارسال رایگان به سراسر کشور
9,000 تومان 12,000 تومان -3,000 تومان

تاریخ نهضتهای ملی ایران - از...

ارسال رایگان به سراسر کشور
39,000 تومان 80,000 تومان -41,000 تومان

تاریخ نهضتهای ملی ایران - از...

ارسال رایگان به سراسر کشور
39,900 تومان 50,000 تومان -10,100 تومان

مجله بخارا ۱۱۲

ارسال رایگان به سراسر کشور
18,500 تومان 25,000 تومان -6,500 تومان

مجله بخارا ۱۱۳

ارسال رایگان به سراسر کشور
18,500 تومان 25,000 تومان -6,500 تومان

سیر اندیشه سالاری در ایران

ارسال رایگان به سراسر کشور
16,490 تومان 25,000 تومان -8,510 تومان

مجله بخارا ۱۱۴

ارسال رایگان به سراسر کشور
18,500 تومان 25,000 تومان -6,500 تومان

مجله بخارا ۱۱۷

ارسال رایگان به سراسر کشور
18,500 تومان 25,000 تومان -6,500 تومان

نقش ایرانیان در تاریخ تمدن جهان

ارسال رایگان به سراسر کشور
39,000 تومان 45,000 تومان -6,000 تومان

Sense and Sensibility

ارسال رایگان به سراسر کشور
30,000 تومان 55,000 تومان -25,000 تومان

An Introduction to Literary...

7,000 تومان 13,000 تومان -6,000 تومان

جین آستین

ارسال رایگان به سراسر کشور
10,900 تومان 17,000 تومان -6,100 تومان

The Godfather

ارسال رایگان به سراسر کشور
8,400 تومان 12,000 تومان -3,600 تومان

Robinson Crusoe - Daniel Defoe

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

وزیران ایرانی - از بزرگمهر تا...

ارسال رایگان به سراسر کشور
49,900 تومان 75,000 تومان -25,100 تومان

Henry James' Washington Square

ارسال رایگان به سراسر کشور
11,900 تومان 19,000 تومان -7,100 تومان

Theodore Dreiser's An American...

ارسال رایگان به سراسر کشور
7,000 تومان 10,000 تومان -3,000 تومان

آلبر کامو - یادداشت ها

10,000 تومان 17,500 تومان -7,500 تومان

مائده های زمینی

31,500 تومان 50,000 تومان -18,500 تومان

Jane Eyre - Charlotte Bronte

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

Mansfield Park - Jane Austen

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

The House of the Seven Gables -...

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

Oliver Twist - Charles Dickens

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

روایت انقلاب

12,000 تومان 31,000 تومان -19,000 تومان

خوشی ها و روزها

14,500 تومان 26,500 تومان -12,000 تومان

تخم مرغ های شوم

10,500 تومان 30,000 تومان -19,500 تومان

The Pilgrim's Progress - John...

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

A Portrait of the Artist as a...

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

The Return of the Native -...

ارسال رایگان به سراسر کشور
34,000 تومان 55,000 تومان -21,000 تومان

The Cambridge Dictionary of...

2 دیدگاه
ارسال رایگان به سراسر کشور
99,000 تومان 175,000 تومان -76,000 تومان
2 نظر

Thus Spake Zarathustra - Nietzsche

1 دیدگاه
ارسال رایگان به سراسر کشور
34,000 تومان 55,000 تومان -21,000 تومان
1 نظر

نیچه جنگجوی آزادی

16,000 تومان 28,000 تومان -12,000 تومان

The Red Badge of Courage -...

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

Start with Why

pdf
11,700 تومان

The Blue Book of Grammar and...

pdf
Amazon Best-seller
9,850 تومان

Perry Mason Solves The Case of...

ارسال رایگان به سراسر کشور
13,500 تومان 19,000 تومان -5,500 تومان

The Iliad - Homer

ارسال رایگان به سراسر کشور
34,000 تومان 60,000 تومان -26,000 تومان

The Portrait of a Lady - Henry...

ارسال رایگان به سراسر کشور
34,000 تومان 55,000 تومان -21,000 تومان

دنیای کتاب و کتابخوانی

جستاری در جامعه شناسی فیلم | مجموعه مقالات پژوهشی به کوشش رامتین...

کتاب «جستاری در جامعه شناسی فیلم» مجموعه‌ای گردآوری شده از چهار مقاله‌ی پژوهشی در حوزه‌ی فیلم به کوشش رامتین شهبازی...

رمان زندگی من | نوشته آناتول فرانس - ترجمه فریبا مجیدی | حمایت...

رمان زندگی من، اثر آناتول فرانس، نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار و منتقد مشهور فرانسوی است که در سال ۱۸۴۴ به دنیا آمد و...

رمان خطای نسل ها | نوشته نانسی هوستون - ترجمه فریبا مجیدی | حمایت...

رمان خطای نسل ها، اثر دیگری از نانسی هوستون، نویسنده، رمان‌نویس و نمایشنامه‌نویس کانادایی است که نائل به دریافت جایزه...

حیوانات محو شده | نوشته آرن استیبی - ترجمه امیر قربان پور | حمایت...

کتاب حیوانات محو شده: گفتمان، محیط زیست، و پیوند دوباره با جهان طبیعت نوشتۀ آرن استیبی ترجمه امیر قربان پور به بررسی...

کتاب بوم مصاحبه آیلتس | تالیف شهریار یزدان جو و حدیثه فلاح پور

کتاب بوم مصاحبه آیلتس نوشته آقای شهریار یزدان جو و خانم حدیثه فلاح پور که تالیف آن دو سال زمان برده است منبعی جامع...

ناشران

کد QR

منو